آخرین شماره


شماره 19 سال 5
زمستان 1397
دانلود فایل

1 - طراحی مدل مدیریت استعدادها در صنعت بانکداری ( DOI : 0)
( الهویردی حبیب پور - آرین قلی پور - غلامرضا معمارزاده )
2 - آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم‌اندازهای آینده ( DOI : 0)
( داود قرونه - فاطمه ثنائی پور - کبری امامی )
3 - ابعاد و مولفه‌های آموزش بر اساس تفکر ناب در سازمان تأمین اجتماعی ( DOI : 0)
( فاطمه منوچهری دزکی - پریوش جعفری - نادرقلی قورچیان - امیر حسین محمد داودی )
4 - بررسی نقش و اهمیت مدیران ارشد دانش در توسعه مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی (موردمطالعه: دانشگاه شهید بهشتی) ( DOI : 0)
( محمود حقانی - محمود ابوالقاسمی - الهه سیدمیرزا )
5 - واکاوی عوامل فردی موثر در انتقال یادگیری کارکنان شهرداری تهران ( DOI : 0)
( مریم حسن پور رودبارکی - مژگان عبدالهی - علیرضا عراقیه - فاطمه پرسته قمبوانی )
6 - آسیب¬شناسی عملکرد نظام آموزش عالی با محوریت توسعه منابع انسانی ( DOI : 0)
( نگین فلاح حقیقی - مریم محمودی )
7 - بررسي تطبيقي رسالت¬ها و شيوه¬هاي آموزش مراکز رشد حرفه¬اي اعضای هیئت علمی در دانشگاه¬هاي برتر جهان ( DOI : 0)
( بتول جمالی زواره - احمدرضا نصر اصفهانی - محمدرضا نیلی )