• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر استقلال شغلی کارکنان بر ارتقای عملکرد فردی و سازمانی با میانجی‌گری یادگیری فردی و یادگیری سازمانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139503301425562575 بازدید : 7416 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی