• صفحه اصلی
  • آسیب‌شناسی انتقال یادگیری به محیط کار در سازمان‌های دولتی استان کردستان (یک پژوهش کیفی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله