• شماره های پیشین

 • اصول اخلاقی

  اين نشريه با احترام به قوانين اخلاق در نشريات تابع قوانين کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) مي باشد و هم چنين از آيين نامه اجرايي قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در آثار علمي پيروي مي نمايد.

   

   

  شرایط پذیرش مقاله به لحاظ محتوا :

  - همسو با اهداف فصلنامه باشد.

  - جنبه‌های علمی و پژوهشی داشته باشد.

  - حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده/ نویسندگان باشد.

  - برای هیچ نشریه داخلی یا خارجی ارسال یا در هیچ نشریه‌ای چاپ نشده باشد.

   

  بررسي مقالات توسط سامانه همانند جو قبل از ارسال براي داوري توسط كارشناس نشريه و يا در فرآيند داوري بنا بر تشخيص داور :

  -فصلنامه آموزش و توسعه منابع انساني داراي حساب حقوقي در سامانه همانندجو مي باشد لذا تمام مقالات ثبت شده در مرحله بررسي توسط سردبير بعد از تأييد مرتبط بودن با محورهاي تخصصي نشريه در سامانه همانندجو ثبت و بررسي مي شوند. لازم به ذكر است در صورت مشابهت بالا مقالات از چرخه بررسي در فصلنامه حذف خواهند شد.

   

  ضوابط نهایی پذیرش مقاله برای درج در فصلنامه :

  - تأیید داوران منتخب شورای علمی فصلنامه

  - موافقت شورای علمی فصلنامه

  - واريز مبلغ 2.000.000 ريال بايت هزينه داوري و واريز مبلغ 8.000.000 ريال نشر پس از تأييد فني توسط نويسنده يا نويسندگان

   

   تنها با رعایت شرایط زیر امکان پذیرش و چاپ مقاله در فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی وجود دارد: 

   1- مقاله ارسالی یا محتوای آن نباید قبلا در نشریه ای به چاپ رسیده یا همزمان به نشریه دیگری ارسال شده باشد و در صورت پذیرش در مجله نباید در جای دیگری ارائه یا چاپ شود.

   2- تهیه مقاله باید عاری از هرگونه کژکارکردی، عمل غیراخلاقی و خلاف هنجارهای علمی شامل جعل داده، تحریف واقعیات، سرقت علمی در ارائه تحلیل یا اجرای آزمایش و بررسی آرای دیگران،  یا در بیان نتایج تحقیق باشد. در صورتی که اعضای هیئت تحریریه در خصوص رعایت امور اخلاقی پرسشی داشته باشند، نویسنده تعهد به پاسخگویی و حق دفاع به حکم شواهد و درخواست رسیدگی دقیق و سریع دارد.

   3- فهرست نام نویسندگان باید دقیقا نشان دهد که کار تحقیق را چه کسی انجام داده و چه کسی مقاله را نوشته است. ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی نامرتبط ضروری است. فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و اسامی سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شود و نویسنده اصلی مقاله لازم است به وجود نام و اطلاعات تمام نویسندگان و عدم وجود نام غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند.

   4- اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمام افرادی که به آن دسترسی دارند، شامل سردبیر، اعضای تحریریه و مسئولین اجرایی نشریه محرمانه است و در هر زمانی از آن محافظت می شود.

   5- مقالات ارائه شده توسط نویسندگان لازم است  کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله باشد و در صورت استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود. 

   6- تصمیم گیری درباره مقالات زیر نظر هیئت تحریریه و از طریق  تعیین داوران حایز شرایط  صورت می گیرد.

   7- داوری تمام مقالات دریافتی توسط چند داور و بدون اطلاع آنها از نام نویسندگان انجام می شود. نظرهای داوران پس از جمع بندی به نویسنده  اعلام می شود.

   8- استفاده از نتایج تحقیق سایرین باید با ارجاع دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده انجام شود.

   9-  اعضای هیئت تحریریه نباید در تصمیم گیری درباره آثار و مقالات خود مشارکت داشته باشند.