آرشیو خبر


1 پيگيري وضعيت مقاله از طريق سامانه
2 اطلاعيه مهم در خصوص عدم پذيرش برخي مقالات
3 اطلاع رساني
4 فراخوان دریافت مقالات علمی- پژوهشی‎
5 تغییر در شیوه نامه نگارش مقالات فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی
6 نکات مهم فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 6 ( از 6 رکورد)