جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971119177450 بررسی عوامل توسعه¬ای اثرگذار بر استقرار نظام مدیریت کیفیت سازمانی دانشگاه¬ها (با تأکید بر توسعه منابع انسانی)
اباصلت خراسانی
کورش فتحی واجارگاه
مقصود فراستخواه
اعظم ملامحمدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)