جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971119177447 تبیین الگوي تدوین برنامه توسعه فردي مديران منابع انساني در صنعت بانكداري
آرین قلی پور
ابوالحسن فقیهی
محمدعلی شاه حسینی
بهارک سفیدگران
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)