جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941113121434989 طراحی و تدوین مدل شایستگی مدیریت بر کسب و کار
اکبر کمیزی
حسین زاهدی
2 1396042714987052 شناسایی مدل و تدوین شایستگی های اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران: یک مطالعه ی کیفی
هدیه محبت
کوروش فتحی واجارگاه
پریوش جعفری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)