جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980926204107 طراحی الگوی تدوین استراتژی های توسعه منابع انسانی بانک های خصوصی کشور
عبدالرحیم نوه ابراهیم
سعید جعفری نیا
دکتر اکبر حسن پور
اکبر عیدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)