جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1394111212226953 امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت دانش (مدل پاولوسکی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
محمود حقانی
فریبا بیگی
2 13941112155546959 امکان‌سنجی پیاده‌سازی آموزش از طریق موبایل در شهرداری تهران
سید محسن طباطبايي مزدآبادي
3 13941113121434989 طراحی و تدوین مدل شایستگی مدیریت بر کسب و کار
اکبر کمیزی
حسین زاهدی
4 13941113141922995 شناسايي مولفه‌هاي آموزش باز و از دور و توسعه نيروي انساني در دانشگاه‌هاي داراي اين نوع آموزش و ارائه الگوي براي آن
مهران فرج‌اللهی
5 139411141356211022 بررسی عوامل مؤثر بر انتقال آموزش در آموزشهای ضمن خدمت کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه تهران با استفاده از مدل هولتون
عباس عباس پور
مهدی وفایی‌زاده
6 139411141536531035 شناسایی و مدلسازی انگیزه¬های بکارگیری نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی در کسب و کارهای بزرگ ایرانی
مهسا فاضل حسن‌آبادی
قنبر محمدی ‌الیاسی
7 139411171532281045 ارزشیابی اثربخشی برنامه درسی مدیریت اجرایی نفت در شرکت ملی نفت ایران: یک ارزشیابی ترکیبی
علی حسینی خواه
شیوا پیمانیان
8 13950330146102572 اعتباریابی مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
اباصلت خراسانی
محمد عموزاد
اعظم ملامحمدی
9 139506311154493407 ارائه مدلی به منظور تبیین توانمندسازي سرمايه¬هاي دانشي با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری
مهدی افخمی اردکانی
ابراهیم رجب پور
10 13951005154944312 تبیین و ارائه مدل شایستگی سربازرسان در سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد نظریه داده‌بنیاد
منیژه احمدی
حمید رحیمیان
علی دلاور
عباس عباسپور
11 139602112154445855 ارزیابی رضایتمندی کارکنان از دوره‌های آموزش ضمن خدمت براساس مدل سیپ (مطالعه موردی گروه شرکت‌های توربوکمپرسورنفت)
بهاره منصوری کاسوایی
مهدی شریعتمداری
12 139602112157365856 تحلیل دوره¬های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی گاز کرمان بر اساس مدل سوات
مینا پور اسماعیلی
اصغر سلطانی
مهرانگیز علی نژاد
13 13960412811436767 ارزشیابی اثربخشی برنامه¬های آموزش ضمن¬ خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی کرمی
محمدرضا آهنچیان
مجتبی نادی
کلثومه شجاع
14 13960412818536770 مدل علّی پذیرش و به کارگیری یادگیری مجازی در کارکنان: نقش تناسب فناوری – شغل، خودکارآمدی و هنجار ذهنی
رضا فتحی
محمد حسن صیف
15 1396092510421919662 نیازسنجی آموزشی و شناسایی مهارت¬های حسابرسان مستقل ؛ مدیران مالی و تحلیل‏گران مالی ایران بر اساس مدل کاتز
نظام الدین رحیمیان
جمشید صالحی صدقیانی
ابوطالب خراسانی
صابر شعری آناقیز
ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 24 رکورد)