جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139411171540231046 نقش میانجی یادگیری سازمانی در رابطه بین شیوه‌های مدیریت منابع انسانی و نوآوری سازمانی
فاطمه عبد شریفی
قاسم سلیمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)