جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981010204412 مدل ساختاری خودتوسعه‌ای رهبری مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (مورد: دانشگاه تهران)
ابراهیم مزاری
جواد پورکریمی
خدایار ابیلی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)