جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139411139443963 ارائه چارچوبی برای استانداردسازی توسعه منابع انسانی در نظام‌های آموزشی
رمضان جهانیان
2 13941113125836994 سواد برنامه درسی در آموزشگری مضمونی برای توانمندسازی هیأت علمی
یداله مهرعلیزاده
زهره عباباف
3 139411141418361026 بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه منابع انسانی
مصطفی عسکریان
منصور دهقان نجم‌آبادی
محمدعلی برجی خانی اوانکی
4 139506311150173405 نقش مدیریت دانش در توسعه منابع انسانی (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 4 تهران)
امیر مهری
شهرام خلیل نژاد
5 13951005153254307 ارتقاء کیفیت آموزش منابع انسانی آموزش عالی با تأکید بر تولید و ساخت سرمایه اجتماعی
ابراهیم صالحی عمران
سودابه حسن زاده بارانی کرد
6 13970114113831101459 مدل یابی ساختاری تأثیر عوامل سازمانی برتوسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرایند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش
میرمحمد سیدعباس زاده
محمد حسنی
عباس بازرگان
کلثوم نامی
7 13970425233318143327 طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در بخش دولتی
فتاح شریف زاده
محمد محمدی
8 13971016166706 مدل BOM؛ طراحی و عرضه خدمات یادگیری مبتنی بر امکانات رایانش ابری توسط ارائه‌دهندگان خدمات یادگیری
کوروش فتحی واجارگاه
اباصلت خراسانی
امير رضا اصنافي
فيروز نوري كلخوران
9 13971016166712 واکاوی اثر مؤلفه‌های یادگیری زدایی در سازمان بر توسعه منابع انسانی
الهه حسینی
مهدیه صفی
علیرضا رجبی پور میبدی
10 13971119177450 بررسی عوامل توسعه¬ای اثرگذار بر استقرار نظام مدیریت کیفیت سازمانی دانشگاه¬ها (با تأکید بر توسعه منابع انسانی)
اباصلت خراسانی
کورش فتحی واجارگاه
مقصود فراستخواه
اعظم ملامحمدی
11 13980230179549 آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم‌اندازهای آینده
فاطمه ثنائی پور
کبری امامی
داود قرونه
12 13980230179555 آسیب¬شناسی عملکرد نظام آموزش عالی با محوریت توسعه منابع انسانی
مریم محمودی
نگین فلاح حقیقی
13 13980925204077 مرور جامع ادبیات نظریه پردازی توسعه منابع انسانی: جریانهای فکری و آموخته¬های کاربردی
رسول رسایی فرد
14 13980926204107 طراحی الگوی تدوین استراتژی های توسعه منابع انسانی بانک های خصوصی کشور
عبدالرحیم نوه ابراهیم
سعید جعفری نیا
دکتر اکبر حسن پور
اکبر عیدی
15 13990227237208 تحلیل مقالات مجله علمی پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی طی دوره 5 ساله (1397-1393)
شاهین روحانی راد
مهدي سبك رو
معصومه محمدي
ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 18 رکورد)