جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980230179551 بررسی نقش و اهمیت مدیران ارشد دانش در توسعه مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی (موردمطالعه: دانشگاه شهید بهشتی)
محمود ابوالقاسمی
الهه سیدمیرزا
محمود حقانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)