جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971119177451 آموزش و توسعه رهبری تحول‌گرا و نقش آن در اعتمادپذیری مدیران و ادراک عدالت کارکنان
سپیده اسکندری
محمدرضا رئیسی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)