جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139503301425562575 بررسی تأثیر استقلال شغلی کارکنان بر ارتقای عملکرد فردی و سازمانی با میانجی‌گری یادگیری فردی و یادگیری سازمانی
اصغر اسکندری
مهران فرهادی
سیروس قنبری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)