جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980230179548 طراحی مدل مدیریت استعدادها در صنعت بانکداری
الهویردی حبیب پور
غلامرضا معمارزاده
آرین قلی پور
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)