جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396092510271219657 آسیب¬شناسی و اثربخشی انتقال آموزش به محیط کار (براساس مدل انتقال آموزش هالتون)
حامد عباسی کسانی
غلامرضا شمس مورکانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)