جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980230179550 ابعاد و مولفه‌های آموزش بر اساس تفکر ناب در سازمان تأمین اجتماعی
فاطمه منوچهری دزکی
نادرقلی قورچیان
امیر حسین محمد داودی
پریوش جعفری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)