جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980230179553 واکاوی عوامل فردی موثر در انتقال یادگیری کارکنان شهرداری تهران
مریم حسن پور رودبارکی
علیرضا عراقیه
فاطمه پرسته قمبوانی
مژگان عبدالهی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)