جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980230179549 آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم‌اندازهای آینده
فاطمه ثنائی پور
کبری امامی
داود قرونه
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)