جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980230179549 آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم‌اندازهای آینده
فاطمه ثنائی پور
کبری امامی
داود قرونه
2 13990227237208 تحلیل مقالات مجله علمی پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی طی دوره 5 ساله (1397-1393)
شاهین روحانی راد
مهدي سبك رو
معصومه محمدي
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)