جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980510191232 هویت حرفه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تبریز: مطالعه پدیدار شناختی
وحیده جعفریان
علی ایمان زاده
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)