جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970114112831101456 شناسایی و مدلسازی مهم¬ترین چالش¬های بکارگیری آموزش الکترونیکی با رویکرد مدل¬سازی ساختاری تفسیری (ISM) در شرکت ملی گاز ایران
غلامرضا شمس مورکانی
فرزانه تاری
2 13971016166708 شناسایی و تبیین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیک در بانک مسکن
علیرضا نصیری نیا
یلدا دلگشایی
علی رضا بادله
امیرحسین محمودی
3 13971218178104 ارائه مدل ارزیابی میزان رضایت کارکنان از سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS)
علی نعیمی صدیق
سیما سوفی نیارکی
محمدجواد ارشادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)