جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980928204148 شناسایی و اولویت‌بندی موانع بهره‌مندی موثر از مکانیسم‌های کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل با تاکید بر آموزش سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی
سمیه عریان
مهران فرج اللهی
سید محمد شبیری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)