اخبار نشریه

نکات مهم فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی

 

1- نسخه برداری و استفاده از مقاله های این فصلنامه تابع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می باشد و دانلود مقاله برای تمام خوانندگان رایگان می باشد و فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی بابت دانلود مقاله هزینه ای دریافت نمی کند.

2- فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی پس از طی شدن فرایند داوری و پذیرش مقاله، جهت چاپ مقاله از نویسندگان هزینه ای به مبلغ 3.000.000 ريال دریافت می‌کند.

 3- سرقت ادبی از طریق موتورهای جستجوگر و یابنده سرقت‌های علمی پیگیری می شود.

 4- برابر با قوانین علمی و پژوهشی و اساسنامه فصلنامه کلیه نویسندگان و خوانندگان از حقوق مشخصی در زمینه پیگیری روند مقاله‌ها برخوردارند.

 5- حق کپی رایت از طریق   CC BY Attribution مورد پیگیری و بررسی قرار می‌گیرد.