اخبار نشریه

اطلاعيه مهم در خصوص عدم پذيرش برخي مقالات

قابل توجه نويسندگان ارجمند

با توجه به حجم بالاي مقالات دريافتي توسط نشريه آموزش و توسعه منابع انساني و اهميت مديريت زمان در بررسي به موقع موارد آن دسته مقالاتي كه از تاريخ پنجم دي 1398 در سامانه بارگذاري مي شوند و استانداردهاي اصلي ساختاري مورد نظر نشريه كه در بخش راهنماي نويسندگان درج شده رعايت نمي كنند به طور كامل از همان ابتدا حذف خواهند شد

خواهشمنديم فرهيختگان گرامي به اين مهم توجه ويژه داشته باشند