• صفحه اصلی
  • ارائه الگوی شایستگی های مدیران در سازمان های پیچیده

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000208273226 بازدید : 134 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط