• صفحه اصلی
  • ارائه الگوي شایستگی مدیران مالی در شرکت ملی نفت ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000313273703 بازدید : 155 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط