• صفحه اصلی
  • واکاوی و شناسایی شایستگی های عمومی و تخصصی کارشناسان مالی با رویکرد توسعه‌ای (مطالعه موردی : بانک دی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000101272753 بازدید : 100 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط