• صفحه اصلی
  • طراحی الگوی توسعه شایستگی‌های مدیران ایرانی اسلامی در سازمان‌های دولتی : پژوهشی کیفی در آموزش و پرورش

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991124262168 بازدید : 136 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط