• صفحه اصلی
  • ارائه مدل مفهومی نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی سازمان نظارتی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991019251624 بازدید : 167 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط