• صفحه اصلی
  • گزینش مطلوب‌ترین روش یادگیری توسعه مدیران با بهره‌گیری از تکنیک TOPSIS (مورد مطالعه: شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران)‌‌‌

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991214262486 بازدید : 111 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط