• صفحه اصلی
  • طراحی الگوی توسعه مدیران مدارس براساس رویکرد شایستگی محور (مورد مطالعه : مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990431238438 بازدید : 101 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط