• صفحه اصلی
  • چالش‌های برون‌سپاری آموزش به مؤسسات ارائه دهنده آموزش از دیدگاه مدیران و کارشناسان آموزش

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394110514499917 بازدید : 2069 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی