مقاله


کد مقاله : 139411141532311034

عنوان مقاله : بررسی تأثیر ارتباطات چهره¬به¬چهره در رابطه‌ بین مربی¬گری الکترونیکی و تصمیم‌گیری مسیر شغلی دانشجویان

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 873

فایل های مقاله : 359 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرجان فیاضی Mfayyazi@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 مصطفی ایوب زاده m.ayoobzadeh@ut.ac.ir - -

چکیده مقاله

از دیرباز فرایند مربی¬گری دارای اهمیت بسیاری بوده و امروزه نیز با استفاده از فناوری¬های اطلاعاتی در این زمینه، بر اهمیت این موضوع افزوده شده است. این پژوهش از نوع مطالعات شبه تجربی بوده و هدف از انجام آن، بررسی تأثیر یک برنامه‌ مربی¬گری الکترونیکی بر تصمیم‌گیری مسیر شغلی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت و هم¬چنین بررسی اثر ارتباطات چهره¬به¬چهره در بهبود نتایج این روابط است. به منظور اجرای این پژوهش، یک رابطه مربی¬گری بین 12 مربی و 86 شاگرد، انجام گرفت؛ که به‌منظور بررسی اهمیت دیدار چهره به چهره بین مربی و شاگرد در این پژوهش، نیمی از شاگرد‌ها امکان ملاقات مربی خود را داشتند. یافته‌های این پژوهش نشان¬دهنده آن است که تصمیم‌گیری مسیر شغلی دانشجویان، در هر یک از پنج بعد خودارزیابی، کسب اطلاعات شغلی، هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی برای آینده، و حل مسأله، پس از برگزاری دوره‌ مربی‌گری الکترونیک نسبت به پیش از برگزاری آن ارتقا یافته است. سایر نتایج این پژوهش، نشان¬دهنده آن است که ارتباطات چهره¬به¬چهره سبب ایجاد رضایت بالاتری از رابطه‌ مربی¬گری و ارتقای بیشتر تصمیم‌گیری در مورد مسیر شغلی می¬شود.