• صفحه اصلی
  • شناسايي مولفه‌هاي آموزش باز و از دور و توسعه نيروي انساني در دانشگاه‌هاي داراي اين نوع آموزش و ارائه الگوي براي آن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13941113141922995 بازدید : 1894 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی