مقاله


کد مقاله : 13980230179557

عنوان مقاله : بررسي تطبيقي رسالت¬ها و شيوه¬هاي آموزش مراکز رشد حرفه¬اي اعضای هیئت علمی در دانشگاه¬هاي برتر جهان

نشریه شماره : 19 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 338

فایل های مقاله : 558 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بتول جمالی زواره b.jamali@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 احمدرضا نصر اصفهانی arnasr@edu.ui.ac.ir استاد دکترا
3 محمدرضا نیلی m.nili.a@edu.ui.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

هدف اين مقاله بررسي تطبيقي رسالت¬ها و شيوه¬هاي آموزش مراکز رشد حرفه¬اي اعضاي هیئت علمي در دانشگاه¬هاي برتر جهان مي¬باشد. به منظور دستيابي به اين هدف 15 دانشگاه برتر دنيا به صورت هدفمند و بر اساس رتبه بندي شانگهاي از پنج قاره جهان انتخاب شد و مراکز رشد حرفه¬اي اين دانشگاه¬ها در دو حيطه رسالت¬ها و اهداف و شيوه¬هاي آموزش مورد بررسي قرار گرفت. روش مورد استفاده در اين مطالعه تطبيقي- تحلیلی بوده است. در اين روش اطلاعات مورد نياز پژوهش با استفاده از اسناد و مدارک موجود جمع¬آوري شده است، سپس به صورت مقوله¬هاي مجزا طبقه¬بندي و مورد بررسي، تحليل و مقايسه قرار گرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد ارتقاي کيفيت تدريس و يادگيري، ارتقاء پژوهش¬هاي دانشگاهي در حيطه تدريس و يادگيري و استفاده از تکنولوژي¬هاي جديد در تدريس و يادگيري سه هدف عمده ايجاد مراکز يادگيري و تدريس در دانشگاه¬هاي مورد بررسي بوده است. مهم¬ترين روش¬هاي آموزش برگزاري کارگاه، کنفرانس، سمينار و مشاوره، منتورینگ و دوره¬هاي مهارت¬آموزي می¬باشد.