فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 اباصلت خراسانی دانشگاه شهید بهشتی دانشیار دکترا
2 سید بابک علوی شریف دانشیار کارشناسی
3 اعظم  ملامحمدی استاد دکترا
4 فرنوش اعلامی استاديار دانشگاه شهیدبهشتی استادیار دکترا
5 فریبرز محمدهادی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استاد دکترا
6 مانی آرمان دانشگاه خلیج فارس استاد کارشناسی
7 عباس  عباس پور دانشگاه علامه طباطبائی استاد دکترا
8 محمدحسن پرداختچی دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
9 فاطمه نارنجی ثانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران استادیار دکترا
10 علی خورسندی طاسکوه دانشگاه علامه طباطبایی استادیار دکترا
11 شهره شکرزاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات استاد کارشناسی
12 دكتر اسماعیل جعفری دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
13 دکتر سمیه دانشمندی دانشگاه شهید بهشتی استاد 4
14 دکتر فرهاد سراجی دانشگاه بوعلی سینا استاد کارشناسی ارشد
15 غلامرضا شمس مورکانی دانشگاه شهید بهشتی دانشیار دکترا
16 دکتر محمد عموزاد وزارت نفت استاد 4
17 دکتر آیت سعادت طلب دانشگاه خوارزمی استاد کارشناسی
18 مژگان عبدالهی دانشگاه آزاد اسلامی کرج استادیار دکترا
19 دکتر بهروز قلیچ لی دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
20 داود معصومی استاد دکترا
21 رحمت اله پاکدل سازمان اداری استخدامی کشور استاد 4
22 سیدحسین ابطحی استاد دکترا
23 علیرضا عراقیه علوم تربیتی و روان شناسی استاد کارشناسی ارشد
24 سعید صفایی موحد شرکت ملي نفت ايران دانش آموخته دکترا
25 دکتر فیروز نوری كلخوران استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه بوعلي سينا استادیار دکترا
26 کورش فتحی واجارگاه دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
27 دکتر یوسف محب زادگان وزارت علوم استاد کارشناسی
28 دكتر منیژه احمدی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
29 سيداحمد بزاز جزايري عضو هيئت موسس و مديره انجمن آموزش و توسعه منابع انساني ايران استاد دکترا
30 دکتر هومن دوستی دانشگاه شهید بهشتی استاد 4
31 حسین مومنی مهموئی گروه علوم تربیتی ،واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی،تربت حیدریه ،ایران دانشیار دکترا
32 فرهاد ابراهیم آبادی دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
33 دکتر سیده مریم حسینی لرگانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی استاد کارشناسی
34 نسرین اصغرزاده دانشگاه امام صادق استاد کارشناسی
35 حمیده بافنده دانشگاه شهیدبهشتی دانشیار دکترا
36 مرتضی رضائی‌زاده دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
37 زهرا مهماندوست دانشگاه شهيد بهشتي استاد 4
38 تست فني سامانه استاد 4
39 نادر برزگر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر استاد کارشناسی
40 بهار بندعلی دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
41 غلامرضا یادگارزاده دانشگاه علامه طباطبایی استاد کارشناسی
42 مجید مخدوم دانشگاه آزاد استاد کارشناسی
43 سيد احمد هاشمي هیات علمی استاد دکترا
44 عباس قلتاش دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشیار دکترا
45 میثم  غلام پور دکتری برنامه ریزی آموزشی- دانشگاه بیرجند دانش آموخته دکترا
46 محمد جوادی پور دانشگاه تهران دانشیار کارشناسی ارشد
47 محمد تقی  رودی دانشگاه شهید بهشتی دانش آموخته دکترا
48 میثم غلام پور دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
49 آرین قلی پور مدیریت استاد دکترا
50 رضا فتحی دانشگاه میبد استادیار کارشناسی ارشد
51 دکتر علی دانا بانک انصار استاد دکترا
52 طلعت دیبا استاديار دانشگاه پبام نور استادیار دکترا
53 یونس صحرانورد نشتیفان دانشگاه علامه طباطبائی دانش آموخته دکترا