لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات
1 دکتر سمیه دانشمندی somayeh.daneshmandi@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد 4
2 دکتر سعید صفایی موحد s_s_movahed@yahoo.com شرکت ملي نفت ايران دانش آموخته دکترا
3 مژگان عبدالهی mabdollahi49@gmail.com دانشگاه آزاد کرج استاد کارشناسی
4 علیرضا عراقیه alireza.araghieh@gmail.com علوم تربیتی و روان شناسی استاد کارشناسی ارشد
5 اباصلت خراسانی drkhorasanitr@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی ارشد
6 اعظم  ملامحمدی zm.mhmd@gmail.com استاد دکترا
7 مانی آرمان Arman@pgu.ac.ir دانشگاه خلیج فارس استاد کارشناسی
8 فرنوش اعلامی farnoosh_al@yahoo.com دانشگاه شهیدبهشتی استاد دکترا
9 سید بابک علوی sbalavi@sharif.edu شریف دانشیار کارشناسی
10 دکتر فیروز نوری كلخوران fnouri1979@gmail.com دانشگاه بوعلي سينا استادیار دکترا
11 غلامرضا شمس مورکانی gh_shams@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی ارشد
12 دکتر فرهاد سراجی fseraji@basu.ac.ir دانشگاه بوعلی سینا استاد کارشناسی ارشد
13 دکتر محمد عموزاد mohamadamouzad@gmail.com وزارت نفت استاد 4
14 رحمت اله پاکدل pakdels@gmail.com سازمان اداری استخدامی کشور استاد 4
15 سیدحسین ابطحی abtahi390@yahoo.com استاد دکترا
16 داود معصومی dmasoumi@gmail.com استاد دکترا
17 دکتر بهروز قلیچ لی ghlichlee@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
18 حسین مومنی مهموئی Momenimahmouei@gmail.com عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه استاد کارشناسی ارشد
19 دکتر هومن دوستی houmandosti@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد 4
20 دكتر اسماعیل جعفری phd_136287@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
21 فریبرز محمدهادی f_m.hadi@yahoo.com مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استاد دکترا
22 دکتر یوسف محب زادگان moheb56@yahoo.com وزارت علوم استاد کارشناسی
23 نسرین اصغرزاده n_asgharzadeh@sbu.ac.ir دانشگاه امام صادق استاد کارشناسی
24 کوروش فتحی واجارگاه kouroshfathi2@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
25 فرهاد ابراهیم آبادی f_ebrahimabadi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
26 فاطمه نارنجی ثانی fatemeh.narenji@gmail.com استاد دکترا
27 علی خورسندی khorsandi@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد کارشناسی
28 شهره شکرزاده shohreh_shokrzadeh@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات استاد کارشناسی
29 عباس  عباس پور abbaspour1386@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی استاد دکترا
30 محمدحسن پرداختچی m-pardakhtchi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
31 سيداحمد بزاز جزايري sah_jazayeri@yahoo.com عضو هيئت موسس و مديره انجمن آموزش و توسعه منابع انساني ايران استاد دکترا
32 مرتضی رضائی‌زاده morteza.rezaeizadeh@ul.ie دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
33 دکتر سیده مریم حسینی لرگانی smhlargani@gmail.com موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی استاد کارشناسی
34 دکتر آیت سعادت طلب saadattalab2009@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد کارشناسی
35 حمیده بافنده habaph@gmail.com دانشگاه شهیدبهشتی دانشیار 5
36 مجید مخدوم majidfmakhdoum@yahoo.com دانشگاه آزاد استاد کارشناسی
37 زهرا مهماندوست zmehmandost@gmail.com دانشگاه شهيد بهشتي استاد 4
38 دكتر منیژه احمدی manijehahmadi@gmail.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
39 تست فني سامانه istd.journal@gmail.com استاد 4
40 غلامرضا یادگارزاده yadegarzadeh@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد کارشناسی
41 دکتر بهار بندعلی bahar.bandali@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استاد 4
42 نادر برزگر barzegar.education@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر استاد کارشناسی
43 طلعت دیبا talatdibavajari@yahoo.com استاد دکترا