فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Mendeley
1 فرنوش اعلامی farnoosh_al@yahoo.com استاديار دانشگاه شهیدبهشتی استادیار دکترا
2 فریبرز محمدهادی f_m.hadi@yahoo.com مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استاد دکترا
3 دكتر اسماعیل جعفری phd_136287@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
4 فاطمه نارنجی ثانی fatemeh.narenji@gmail.com عضو هیئت علمی دانشگاه تهران استادیار دکترا
5 سید بابک علوی sbalavi@sharif.edu شریف دانشیار کارشناسی
6 اعظم  ملامحمدی zm.mhmd@gmail.com استاد دکترا
7 آرین قلی پور agholipor@ut.ac.ir مدیریت استاد دکترا
8 عباس  عباس پور abbaspour1386@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی استاد دکترا
9 اباصلت خراسانی drkhorasanitr@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی دانشیار دکترا
10 علی خورسندی طاسکوه khorsandi@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی استادیار دکترا
11 مانی آرمان Arman@pgu.ac.ir دانشگاه خلیج فارس استاد کارشناسی
12 محمدحسن پرداختچی m-pardakhtchi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
13 دکتر محمد عموزاد mohamadamouzad@gmail.com وزارت نفت استاد 4
14 شهره شکرزاده shohreh_shokrzadeh@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات استاد کارشناسی
15 دکتر سمیه دانشمندی somayeh.daneshmandi@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد 4
16 دکتر فیروز نوری كلخوران fnouri1979@gmail.com استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه بوعلي سينا استادیار دکترا
17 دکتر فرهاد سراجی fseraji@basu.ac.ir دانشگاه بوعلی سینا استاد کارشناسی ارشد
18 دکتر هومن دوستی houmandosti@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد 4
19 رحمت اله پاکدل pakdels@gmail.com سازمان اداری استخدامی کشور استاد 4
20 مژگان عبدالهی mabdollahi49@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی کرج استادیار دکترا
21 دکتر بهروز قلیچ لی ghlichlee@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
22 دکتر بهار بندعلی bahar.bandali@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
23 دکتر سیده مریم حسینی لرگانی mhosseinil@irphe.ir موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی استاد کارشناسی
24 دکتر آیت سعادت طلب saadattalab2009@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد کارشناسی
25 سعید صفایی موحد s_s_movahed@yahoo.com شرکت ملي نفت ايران دانش آموخته دکترا
26 دكتر منیژه احمدی manijehahmadi@gmail.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
27 دکتر یوسف محب زادگان moheb56@yahoo.com وزارت علوم استاد کارشناسی
28 غلامرضا شمس مورکانی gh_shams@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی دانشیار دکترا
29 مرتضی رضائی‌زاده morteza.rezaeizadeh@ul.ie دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
30 داود معصومی dmasoumi@gmail.com استاد دکترا
31 سیدحسین ابطحی abtahi390@yahoo.com استاد دکترا
32 علیرضا عراقیه alireza.araghieh@gmail.com علوم تربیتی و روان شناسی استاد کارشناسی ارشد
33 کورش فتحی واجارگاه kouroshfathi2@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
34 محمد جوادی پور javadipour@ut.ac.ir دانشگاه تهران دانشیار کارشناسی ارشد
35 سيداحمد بزاز جزايري sah_jazayeri@yahoo.com عضو هيئت موسس و مديره انجمن آموزش و توسعه منابع انساني ايران استاد دکترا
36 حسین مومنی مهموئی Momenimahmouei@gmail.com گروه علوم تربیتی ،واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی،تربت حیدریه ،ایران دانشیار دکترا
37 فرهاد ابراهیم آبادی f_ebrahimabadi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی
38 عباس قلتاش gholtash578@yahoo.com دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشیار دکترا
39 نسرین اصغرزاده n_asgharzadeh@sbu.ac.ir دانشگاه امام صادق استاد کارشناسی
40 حمیده بافنده habaph@gmail.com دانشگاه شهیدبهشتی دانشیار 5
41 زهرا مهماندوست zmehmandost@gmail.com دانشگاه شهيد بهشتي استاد 4
42 تست فني سامانه istd.journal@gmail.com استاد 4
43 میثم غلام پور maysam.gholampoor@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
44 غلامرضا یادگارزاده yadegarzadeh@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد کارشناسی
45 مجید مخدوم majidfmakhdoum@yahoo.com دانشگاه آزاد استاد کارشناسی
46 نادر برزگر barzegar.education@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر استاد کارشناسی
47 سيد احمد هاشمي Hmd_hashemi@yahoo.com هیات علمی استاد دکترا
48 محمد تقی  رودی mohammad.roodi@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی دانش آموخته دکترا
49 میثم  غلام پور meysam.gholampoor@birjand.ac.ir دکتری برنامه ریزی آموزشی- دانشگاه بیرجند دانش آموخته دکترا
50 رضا فتحی r.fathi@merc.ac.ir دانشگاه میبد استادیار کارشناسی ارشد
51 طلعت دیبا talatdibavajari@yahoo.com استاديار دانشگاه پبام نور استادیار دکترا