• صفحه اصلی
  • طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش راهبردی با هدف توسعه منابع انسانی در صنعت خودروسازی (مورد مطالعه : گروه خودرو سازی سایپا)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000201273107 بازدید : 128 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط