• صفحه اصلی
  • شناسایی مدل شکاف عملکرد در سازمان تامین اجتماعی ایران به منظور تغییر رویکرد در آموزش‌های مرسوم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971016166702 بازدید : 1943 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی