• صفحه اصلی
  • ارزیابی رضایتمندی کارکنان از دوره‌های آموزش ضمن خدمت براساس مدل سیپ (مطالعه موردی گروه شرکت‌های توربوکمپرسورنفت)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139602112154445855 بازدید : 6892 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی