مقاله


کد مقاله : 13970724165054

عنوان مقاله : توسعه سرمایه انسانی با رویکرد مربی‌گری: شایستگی‌های خاص مربیان کسب‌و‌کار

نشریه شماره : 16 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 612

فایل های مقاله : 540 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد عزیزی m_azizi@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 علی گودرزی goodarzzi@gmail.com مربی کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

برای توسعه سرمایه انسانی شیوه‌ها و رویکردهای مختلفی وجود دارند که در سالهای اخیر از میان آنها به مربی‌گری اهمیت و توجه بیشتری شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی‌های خاص مربی‌گری کسب‌و‌کار انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش مربیان تخصصی کسب‌و‌کار هستند که از 231 نفر از آنها اطلاعات لازم جمع‌آوری شده است. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل اندازه‌گیری معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که شاخص‌هایی چون"داشتن تجربه و آشنایی با چالش‌ها و نقاط کور کسب‌و‌کار"، همترازی تخصص و تجربه مربی با حوزه‌ فعالیت و نیازهای کارآفرین" از مولفه همترازی با کسب‌و‌کار، "اطلاعات مناسب از حوزه کسب‌وکار متربی"، شناخت مراحل تبدیل ایده به کسب‌و‌کار " اطلاعات اقتصادی و فهم تجاری"، "آشنایی با تسهیلات مربوط به کسب‌و‌کارها" از مولفه ورود به کسب‌و‌کار، " دانش عمیق در مورد نیازها و انتظارات مشتریان یا بازار هدف"، دانش روش‌های ایجاد مزیت رقابتی"از مولفه دانش بازار، "شناسایی نیازها و خواسته‌های کارآفرینان"، از مولفه تمرکز بر متربی، "شناخت روندهای بازار، شناخت چرخه عمر کسب‌و‌کار، شناخت فناوری‌های جایگزین، شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی کارآفرین و دانستن قوانین و مقررات خروج و ورشکستگی"، از مولفه خروج کسب‌وکار،"جذب همکار، مدیریت انگیزه و نگهداشت سرمایه انسانی، سیستم پرداخت و پاداش کارکنان و تیم‌سازی و مدیریت تیم"، از مولفه مدیریت سرمایه انسانی شاخص‌هایی هستند که دارای بیشترین اهمیت در چارچوب شایستگی‌های خاص مربی‌گری کسب‌و‌کار بوده‌اند.