جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970425214714143321 تأثیر پیاده‌سازی سیستم یادگیری همراه تعاملی بر عملکرد شخصی لوکوموتیوران
رضا شریفی
حسن اسدزاده
قاسمعلی بازآیی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)