جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396092510421919662 نیازسنجی آموزشی و شناسایی مهارت¬های حسابرسان مستقل ؛ مدیران مالی و تحلیل‏گران مالی ایران بر اساس مدل کاتز
نظام الدین رحیمیان
جمشید صالحی صدقیانی
ابوطالب خراسانی
صابر شعری آناقیز
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)