جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139411141532311034 بررسی تأثیر ارتباطات چهره¬به¬چهره در رابطه‌ بین مربی¬گری الکترونیکی و تصمیم‌گیری مسیر شغلی دانشجویان
مصطفی ایوب زاده
مرجان فیاضی
2 13970724165050 شناسایی موانع اجرای اثربخش مربی‌گری مدیریتی در یک واحد خدمات مرکز داده دربرابر عملکرد نامطلوب کارشناس
سید بابک علوی
گل نوش شریفان
3 13970724165054 توسعه سرمایه انسانی با رویکرد مربی‌گری: شایستگی‌های خاص مربیان کسب‌و‌کار
علی گودرزی
محمد عزیزی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)