جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13960412818536770 مدل علّی پذیرش و به کارگیری یادگیری مجازی در کارکنان: نقش تناسب فناوری – شغل، خودکارآمدی و هنجار ذهنی
رضا فتحی
محمد حسن صیف
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)