جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970114115416101464 شناسایی شاخص‌های ارزیابی شایستگی‌های آموزشی مدیران شهرداری تهران
فاطمه مرادی
مریم حافظی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)