جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971119177449 طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه
حمیدرضا آراسته
اکبر حسن پور
احمد ایزدی
طهمورث بستانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)