جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981011204445 طراحی مدل سنجش شایستگی های کلیدی منابع انسانی (مدیران منابع انسانی سازمان های اجرائی استان یزد)
رضا رسولی
محمدرضا دارائی
فاطمه باغشاهی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)